„ПЕТРОВ КОМЕРС“ ЕООД изпълни проект по процедура BG16RFOP002-2.077-0808-C01

„ПЕТРОВ КОМЕРС“ ЕООД изпълни  проект по процедура  BG16RFOP002-2.077-0808-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, в рамките на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 На 20.01.2021г. между „ПЕТРОВ КОМЕРС“ ЕООД и Министерство на икономиката се подписа договор за безвъзмездна финансова помощ, с което стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.077-0808-C01 с наименование […]